Lắng Nghe Ta
“Chiên của Ta nhận ra giọng nói của Ta, Ta quen biết nó và nó theo Ta.”
John 10:27

Tôi đọc truyện kể về một thợ sửa chữa máy đã có một sở trường khác thường, là chẩn đoán chính xác đúng vấn đề rắc rối trong các thiết bị của máy bị hư hỏng. Và anh ta có thể sửa chữa nó một cách nhanh chóng. Các bạn lao động cùng làm việc của anh nhận thấy anh thường sớm rời phòng ăn trưa trước 10 phút. Một ngày kia có người đi theo anh ta để xem những gì anh làm trước khi những người khác bắt đầu trở lại làm việc.
Người thợ sửa chữa máy đã không hề đụng chạm một dụng cụ hoặc vặn một đinh vít nào cả. Thay vào đó, trong lúc mọi người khác đã đi và khi không còn có âm thanh của tiếng nói trò chuyện, anh đứng ở giữa căn phòng lớn, nhắm mắt lại, và lắng nghe tiếng máy chạy. Tai của anh tiếp thu, nắm bắt được mọi âm thanh tinh tế, từng tiếng động lạch cạch, mỗi thay đổi trong những tiếng rơi hoặc rung chuyển. Anh có thể nhận ra và xác định được những dấu hiệu đầu tiên của vấn đề trước khi nó trở nên rõ ràng đối với những người khác. Dường như là anh ta biết rõ từng cái máy.
Rất nhiều người nghĩ rằng không quá quan trọng để nghe Lời từ Thiên Chúa. Nhưng bạn không nên hài lòng với thái độ đó. Bạn hằng ngày cần phải được nghe Lời từ Thiên Chúa. Tại sao? Có ba lý do căn bản tại sao nó hoàn toàn cần thiết cho bạn phải nghe Lời trực tiếp từ Thiên Chúa.
1. Nó chứng tỏ bạn đang ở trong gia đình của Thiên Chúa. Khi bạn bắt được làn sóng, hoặc đang ở trong giai điệu cùng với Thiên Chúa và nghe được Lời từ Chúa, nó khẳng định mối quan hệ của bạn với Chúa. Bởi vì Thiên Chúa nói với con cái của Ngài. Giăng 10:27 nói: “Chiên của Ta nhận ra giọng nói của Ta và nó theo Ta”. Cũng như cha mẹ nói chuyện với tất cả con cái của họ, Thiên Chúa nói với tất cả các con của Ngài. Chúa không chỉ đơn giản nói qua các mục sư hay các nhà truyền giáo, hoặc những người đã là tín nhân lâu năm nhất. Chúa nói chuyện với tất cả các tín hữu, dù là trưởng thành hay chưa trưởng thành. Và cũng giống như trẻ em nhận ra giọng nói của cha mẹ, chúng ta sẽ có thể nhận ra giọng nói của Thiên Chúa. Ngay bây giờ em bé không biết tiếng nói của cha mẹ, nhưng khi chúng lớn lên, chúng tự nhiên bắt đầu nhận ra giọng nói của cha hoặc mẹ và có thể nghe thấy bất cứ ở nơi nào. Điều đó cũng giống với chúng ta. Khi con người thuộc linh của chúng ta tăng trưởng, chúng ta trở nên nghe Đức Chúa Trời dễ dàng hơn.
2. Nó bảo vệ bạn khỏi những sai lầm. Nếu bạn lắng nghe Thiên Chúa, bạn sẽ ít có những sai sót hơn bởi vì bạn sẽ nghe thấy Chúa cảnh báo, nhắc nhở, tỉnh thức bạn trước. Châm ngôn 3:6 chép: “Hãy nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong mọi việc bạn làm, và ở khắp mọi nơi bạn đi, Ngài là Đấng sẽ giữ cho bạn đi đúng đường hướng Chúa mong muốn”. Lưu ý câu Kinh Thánh này không nói chỉ trong nhà thờ, nhưng, ” trong tất cả mọi việc bạn làm, và ở khắp mọi nơi bạn đi ” Tôi không thể kể hết số những lần Thiên Chúa đã cứu tôi khỏi lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc và lãng phí năng lượng bởi vì tôi lắng nghe Chúa.
3. Nó tạo nên thành công trong cuộc sống. Đây không phải là loại thành công trên thế giới nói về nơi bạn là nổi tiếng và giàu không trong sạch. Đây là định nghĩa sự thành công của Đức Chúa Trời – chính là những gì Thiên Chúa làm cho bạn để cuộc sống của bạn có ý nghĩa. “Ta sẽ dạy dỗ con, hướng dẫn con đi con đường tốt nhất cho cuộc sống của con. Ta sẽ khuyên bảo con và theo dõi chăm sóc con “(Thi thiên 32:8). Bạn có biết rằng con đường tốt nhất cho cuộc sống riêng của bạn, khác với con đường tốt nhất dành cho cuộc sống của người khác? Và nếu bạn cố gắng đi theo con đường Chúa dành cho người khác, cuộc sống của bạn đang đi theo sẽ bị lấp đầy bới các nan đề.
Thiên Chúa có một con đường được thiết kế đúng hướng thích hợp vì bạn, và nếu bạn làm theo nó, bạn sẽ thành công. Thiên Chúa biết rõ từng cá nhân và mật thiết với mỗi chúng ta. Chúa đang theo dõi những suy nghĩ, tình cảm và hành động của chúng ta mọi lúc. Chúng ta cũng có thể thất vọng, choáng váng, mất tinh thần trước những khó khăn trong cuộc sống đối với chúng ta trong năm nay và sau đó, nhưng Đấng chăn dắt của chúng ta biết cách thức chúng ta đang vượt qua. Và Ngài đi trước. Chúa sẽ không dẫn chúng ta xuống con đường quá nguy hiểm hoặc quá khó khăn đến nỗi Ngài không thể cứu giúp chúng ta. Chúa biết giới hạn của chúng ta. Ngài biết đường dẫn đến đồng cỏ xanh tươi và dòng nước bình tịnh, tất cả chúng ta phải làm là tuân theo. Jon Walker
Tương lai chưa biết của chúng ta được an toàn trong tay Đức Chúa Trời Toàn Tri của chúng ta
Cầu nguyện: Kính lạy Cha, thật là thú vị đó là chúng con thường cầu xin sự ân cần của Cha, và hi vọng chắc chắn Cha đang lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, và qua Lời của Cha, Cha bảo đảm với chúng con là nghe tiếng chúng con khi chúng con gọi Cha. Tuy nhiên, để sự hiệp thông thực sự sống động chúng con cũng phải lắng nghe tiếng nói của Cha thông qua Kinh Thánh, qua các tín nhân cùng đức tin, qua nhiều công trình sáng tạo của Cha, và qua tiếng nói nhỏ nhẹ của Cha vẫn còn vẫy gọi sự chú ý của chúng con. Cha sẽ có rất nhiều điều muốn nói thường là để khuyến khích chúng con, đôi khi quở trách chúng con, nhưng luôn luôn thúc đẩy chúng con vào làm những việc tốt lành và cần có cái nhìn thuộc linh đang khi chúng con hành trình ở dưới đất này. Nguyền xin Cha giúp chúng con biết lắng nghe, để ý đến, và chúng con được vững vàng trong sự hiệp thông hàng ngày với Cha. Trong danh Chúa Jêsus Christ chúng con cầu nguyện. Amen.

Listen to me
“My sheep recognize my voice and follow me.” John 10:27
I read about a machine repairman who had an unusual knack for correctly diagnosing where the trouble was in faulty factory equipment. And he could fix it quickly. His co-workers noticed that he normally left the lunchroom 10 minutes early. One day someone followed him to see what he did before the others started working again. The repairman didn’t touch a wrench or screwdriver. Instead, while everyone else was gone and there was no sound of conversation, he stood in the middle of the large room, closed his eyes, and listened to the machinery. His ear caught every subtle sound, every click, every change in pitch or vibration. He could identify the first signs of a problem before it became apparent to others. It’s as if he knew each machine personally. A lot of people think it’s not so important to hear from God. But you should not be satisfied with that attitude. You need to be hearing from God on a daily basis. Why? There are three reasons why it’s absolutely vital for you to be able to hear directly from God.
1. It proves you’re in God’s family. When you are tuned in to God and hear from him, it confirms your relationship. Because God talks to his children. John 10:27 says, “My sheep recognize my voice and follow me” (NLT). Just as parents talk to all their children, God talks to all of his kids. He doesn’t just single out the pastors or the missionaries, or those who have been Christians the longest. He talks to all believers, whether they are mature or immature. And just as children recognize their parents’ voices, we should be able to recognize God’s voice. Now babies don’t instantly know their parents’ voices, but as they grow, they naturally begin to recognize mom or dad’s voice and can hear it anywhere. It’s the same with us. As we grow spiritually, it becomes easier to hear God.
2. It protects you from mistakes. If you listen to God, you’ll make fewer mistakes because you’ll hear him warning you in advance. Proverbs 3:6 says, “Listen for God’s voice in everything you do, and everywhere you go; he’s the one who will keep you on track”. Notice the verse didn’t say just in church; it says, “in everything you do, and everywhere you go.” I couldn’t count the number of times God has saved me from wasting time, wasting money and wasting energy because I listened to him.
3. It produces success in life. This is not the kind of success the world talks about where you’re famous and filthy rich. This is God’s definition of success – being exactly who God made you to be so that your life can have meaning. “I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you” (Psalm 32:8 NLT). Did you know that the best pathway for your life is different than the best pathway for someone else’s life? And if you try to follow somebody else’s pathway you’re life will be filled with problems.
God has a customized pathway for you, and if you follow it you will succeed. God knows us personally and intimately. He monitors our thoughts and feelings and actings all the time. We may well be dismayed at what life has for us this year and next, but our Shepherd knows the way we’re taking. And He goes before. He will not lead us down paths too dangerous or too arduous where He cannot help us. He knows our limits. He knows the way to green pasture and good water; all we have to do is follow._Jon Walker Our unknown future is secure in the hands of our all-knowing God.
Prayer: Father, it’s interesting that we often plead for Your attention and certainly expect You to listen to our prayers and You assure us through Your Word that You hear us when we call on You. But for true fellowship to exist we too must listen to Your voice through Scripture, through fellow believers, through Your many works of creation, and through Your still small voice that beckons our attention. You have so much to tell us that will often encourage us, sometimes reprove us, but always spur us on to good works and needed spiritual perspective as we journey here below. Help us to listen, to heed, and to be steadfast in our daily fellowship with You. In Jesus’ name we pray. Amen.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com