Home Đời Sống Lời Hay - Ý Đẹp

Lời Hay - Ý Đẹp

Chúa Trong Cuộc Đời

Xin chọn xem tiếp để xem slide

Bệnh Viện – Chúa 2010

Xin chọn xem tiếp để xem slide

Thời Gian

Xin chọn xem tiếp để xem slide

Ý Nghĩa Thật Của Phục Sinh

Xin chọn xem tiếp để xem slides

Những Công Trình Bất Tử

Cùng lặng ngắm những báu vật kiến trúc quý giá của nhân loại. Những công trình đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử...

Three Things In Life

Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3. Opportunity   Three things in life that, once gone, never come...

Valentine 2011

Xin chọn xem tiếp để xem slide

Cao Niên

Xin chọn xem tiếp để xem slide

Những Nguyên Tắc Cuộc Đời

1. Bạn được cuộc đời trao tặng một cơ thể.  Dù bạn yêu hay ghét cơ thể mình, nó vẫn sẽ là của bạn đến...

Danh Ngôn

Suy nghĩ thực tế, cảm nhận những điều đẹp đẽ, mong muốn cái tốt lành; đó chính là mục đích của cuộc sống hướng...

Phục Sinh – Sự Thật Hay Bịa Đặt

Xin chọn xem tiếp để xem slides

COUPS DE FOUDRE

Rare image d'un éclair sur la tour Eiffel Prise en juillet 2008, cette photo est signée de Bertrand Kulik. L'éclairage bleu de la tour, à l'occasion...

Mừng Chúa Phục Sinh

Xin chọn xem tiếp để xem slides

Những Tác Phẩm Tuyệt Đẹp Được Làm Bằng Giấy Trắng

Những tác phẩm tuyệt đẹp được làm bằng giấy trắng   Đôi vợ chồng Patty và Allen Eckman ở Nam Dakota, Mỹ . Họ đã biến...

Three Things In Life

Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3. Opportunity     Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3....

Philosophy for Old_age

Xin chọn xem tiếp để xem slide

Beautiful Phrases / Lời Hay ý Đẹp

1. Give God what's right... not what's left. 2. Man's way leads to hopeless end. God's way leads to an endless hope . 3....

Cảnh Đẹp Quê Hương

Xin chọn xem tiếp để xem slide

24 Điều Nhất

  1.  Thói quen tàn phá mình nhiều nhất: Lo lắng 2.  Niềm vui lớn nhất: Ban cho 3.  Sự mất mát lớn nhất: Mất lòng tự trọn         4.  Công việc thỏa lòng nhất: Giúp đỡ...

Đến Với Chúa

Đến với Chúa, tình yêu thương vô hạn.   Biết Ngài yêu, con đến với u sầu  Với muôn yếu đuối khổ nghèo hoạn nạn  Tìm ơn...