Home Đời Sống Lời Hay - Ý Đẹp

Lời Hay - Ý Đẹp

Ba Điều Giá Trị

Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:Thời Gian, Lời Nói, Cơ Hội.   -     Ba điều giá...

Cảnh Đẹp Quê Hương

Xin chọn xem tiếp để xem slide

Life Handbook

1. Drink plenty of water. Uống nhiều nước. 2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar. Ăn sáng giống như...

Beautiful Phrases / Lời Hay ý Đẹp

1. Give God what's right... not what's left. 2. Man's way leads to hopeless end. God's way leads to an endless hope . 3....

Three Things In Life

Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3. Opportunity     Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3....

Tình Thương Làm Thăng Hoa Cuộc Sống

Xin chọn xem tiếp để xem slide

Philosophy for Old_age

Xin chọn xem tiếp để xem slide

Tư Tưởng Suy Gẫm

Ðấng Tạo Hóa giao phó cho chúng ta mỗi người một trách nhiệm để thi hành trong thế giới nầy. Bổn phận của chúng ta...

Việt Nam – Quê Hương Yêu Dấu

Xin chọn xem tiếp để xem slide

24 Điều Nhất

  1.  Thói quen tàn phá mình nhiều nhất: Lo lắng 2.  Niềm vui lớn nhất: Ban cho 3.  Sự mất mát lớn nhất: Mất lòng tự trọn         4.  Công việc thỏa lòng nhất: Giúp đỡ...

Những Tuyệt Tác Bằng Tăm Tre

6 năm, 6 triệu chiếc tăm tre và 170 lít keo dán, đó là những gì mà anh Stan Munro, 38 tuổi, đến từ nước...

Three Things In Life

Three things in life that, once gone, never come back: 1. Time 2. Words 3. Opportunity   Three things in life that, once gone, never come...

Interview With God

I dreamed I had an interview with God. “So you would like to interview me?” God asked. “If you have the time” I said....

Lời Hay Ý Đẹp

Biết mình ngu dại là một bước lớn tiến về hướng tri thức. Bên ngoài ý Chúa không có gì gọi là thành công. Bên...

Chúa Jesus Nói Gì Trên Thập Tự Giá ?

Xin chọn xem tiếp để xem slides

Bàn Tay

Xin chọn xem tiếp để xem slide

Ba Điều Giá Trị

Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:Thời Gian, Lời Nói, Cơ Hội.     -     Ba điều giá...

Beautiful Words

1. Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.       2. Không...

Thời Gian

Xin chọn xem tiếp để xem slide