Home Dưỡng Linh

Dưỡng Linh

Ngày 31 – Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43-50 – Luật về Lễ Vượt Qua

“Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Hết thảy...

Ngày 30 – Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37-42 – Ra Khỏi Ai Cập

“Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu...

Ngày 29 – Xuất Ê-díp-tô Ký 12:29-36 – Tai Họa Thứ Mười

“Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình,...

Ngày 28 – I Sử Ký 12:23-40 – Một Lòng Một Dạ

“Những người này là lính chiến có tài bày trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hếp-rôn đặng lập Đa-vít làm vua trên...

Ngày 27 – I Sử Ký 12:19-22 – Sự Cứu Giúp Đúng Lúc

“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, vì vậy, chúng...

Ngày 26 – Gióp 34:5-9 – Đến Với Nhau Bằng Tình Yêu

“Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến...

Ngày 25 – I Cô-rinh-tô 7:1-9 – Sự Ban Cho Riêng của Đức Chúa...

“Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người này...

Ngày 24 – I Cô-rinh-tô 7:1-6 – Vợ Chồng Thuộc Về Nhau

“Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân...

Ngày 23 – I Cô-rinh-tô 6:12-17 – Kết Hiệp với Chúa

“Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng:...

Ngày 22 – Giê-rê-mi 12:7-17 – Ta Cũng Sẽ Thương Xót

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh...

Ngày 21 – Giê-rê-mi 12:7-11 – Cưu Mang Công Việc Chúa

“Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn” (Cô-lô-se 4:17). Câu hỏi suy...

Ngày 20 – Giê-rê-mi 12:1-6 – Chạy Thi Với Ngựa

“Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng,...

Ngày 19 – Gióp 34:1-4 – Tìm Sự Khôn Ngoan từ Chúa

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá...

Ngày 18 – Giăng 18:28-32 – Mồ Mả Tô Trắng Bề Ngoài

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề...

Ngày 17 – Giăng 18:25-27 – Để Không Phạm Tội Cùng Chúa

“Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng...

Ngày 16 – Giăng 18:19-24 – Buổi Thẩm Vấn Đầu Tiên

“Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giê-xu về môn đệ Ngài và đạo giáo Ngài” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn...

Ngày 15 – Ê-xơ-tê 6:1-11 – Đấng Hằng Điều Khiển Mọi Điều

“Vua nói với Ha-man rằng: Hãy mau mau đem áo triều và ngựa, y như lời ngươi nói, mà mặc cho Mạc-đô-chê, người Giu-đa,...

Ngày 14 – Ê-xơ-tê 5:9-14 – Nguy Hại của Lòng Thù Hận

“Trong ngày đó, Ha-man đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê ở nơi cửa vua không đứng dậy,...

Ngày 13 – Ê-xơ-tê 5:1-8 – Vượt Quá Mong Đợi

“Vua nói với bà rằng: Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, ngươi muốn chi? Cầu xin điều gì? Dú xin đến phân nửa nước cũng sẽ...

Ngày 12 – Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 – Hiếu Kính Cha Mẹ

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (câu 12). Câu...