Home Nhạc Phẩm NHV

Nhạc Phẩm NHV

Lối về

Made in U.S.A. MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG Youtube websites: www.youtube.com/MusicMediaMinistries (English Christian Songs) www.youtube.com/nguonhyvongint (Vietnamese Christian Music) www.youtube.com/user/vietmmm (Vietnamese Christian Movies) NHV Facebook website: www.facebook.com/hyvongint NHV Twitter website: www.twitter.com/nguonhyvongint Lối về Nhạc...

Dòng Đời

Arranged & Recorded by: Faith Home Studio, Newsongs Studio, Nissi Studio, Quang Dat Studio Mixed & Mastered by Nissi Studio Made in U.S.A. MUSIC MEDIA / NGUON...

Đất Thánh

ĐẤT THÁNH Nguồn Hy Vọng 1. Thành Thánh  Hagim 2. Sha-lom Giê-ru-sa-lem / Lê Thanh Liêm Hagim - Hồng Yến - Kim Nguyên 3. Người Khách Ga-li-lê / C.H. Morris Tố Hà 4. Đêm Khẩn Nguyện...

Vững Tin Nơi Chúa

Lời giới thiệu   CD Vững Tin Nơi Chúa gồm 10 ca khúc, kết hợp những âm điệu từ cổ điển đến đương đại qua...

Ngài Là Ai ?

MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG Youtube websites: www.youtube.com/MusicMediaMinistries (English Christian Songs) www.youtube.com/nguonhyvongint (Vietnamese Christian Music) www.youtube.com/user/vietmmm (Vietnamese Christian Movies) NHV Facebook website: www.facebook.com/hyvongint NHV Twitter website: www.twitter.com/nguonhyvongint

Khúc Tâm Ca

Với lòng khao khát đem Tin Lành cứu rỗi đến cho dân tộc Việt Nam qua mục vụ Âm nhạc, CD nhạc đầu tiên của Music...

Trong Diệu Kỳ

Lời giới thiệu: Trong kinh nghiệm đức tin, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã cảm nhận được sự diệu kỳ của Chúa qua lời Kinh...

Tình Yêu Nhiệm Mầu

Arranged and recorded by Le Anh Dong, Quoc Thi, David Dong, Simon Tuprong Mixed by Newsongs Studio Made in U.S.A.   MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG Youtube websites: www.youtube.com/MusicMediaMinistries...

Ca Vang Lên

Arranged & Recorded by Quoc Thi Studio, Psalm Music Studio, Quoc Thanh Studio Mixed & Mastered by Quoc Thi Studio Made in U.S.A   MUSIC MEDIA / NGUON...

100 Năm Ca Ngợi Chúa

1. Ha-lê-lu-gia! Cảm Tạ Chúa / Trần Anh Tuấn / Thiên Ân Group 2. Bài Hát Sai Đi / Lời Việt: David Đông / Bích Vân...