Đến với Chúa, tình yêu thương vô hạn.  

Biết Ngài yêu, con đến với u sầu 

Với muôn yếu đuối khổ nghèo hoạn nạn 

Tìm ơn Ngài thương xuống mảnh hồn đau. 

 

 

 

                                                                                                          

 

Đến với Chúa, tình yêu thương vô hạn 

Biết Ngài yêu, con đến với u sầu 

Với muôn yếu đuối khổ nghèo hoạn nạn 

Tìm ơn Ngài thương xuống mảnh hồn đau. 

 Không hổ thẹn vì đời nhiều bi thảm 

Đến với Ngài con cảm hết cô đơn 

Con nhớ Chúa ngày trần gian ảm đạm 

Sống bần hàn, chết phải mượn mồ chôn.

Nghèo của Chúa, làm nên giàu ơn Chúa  

Cây thập hình đã nở đóa hồng ân 

Chốn cao quí Ngài từng phen lìa bỏ 

Chọn khổ nghèo để gần kẻ bần dân.

  Quyền danh lợi con đâu đành ước vọng 

Khi Chúa nghèo lao khổ giữa quê hương 

Bị chối bỏ, bị cực hình đinh đóng 

Khi cha Ngài cũng ngoảnh mặt không thương. 

Đời là khổ, sao muốn toàn hoa nở 

Sao mãi tìm ước vọng của con tim 

Hãy cho con ngã vào từ tâm Chúa 

Để cuồng mơ tan biến với màn đêm.

  Ơn thương xót của Ngài con ghi nhớ 

Tài sản đời, sức khỏe, cuộc vui say 

Thảy đều qua, duy tình yêu Thiên Chúa 

Xin cho con ôm chặt đến muôn ngày. 

 

Ôi tình Chúa, tình yêu thương vô đối 

Dìu hồn con vào cỏi chẳng thời gian 

Con đã thấy thiên đàng không bóng tối 

Thì đường trần nào ngại bước gian nan.

 

Linh Cương