Chương trình chính thức nhận được giấy phép tổ chức Đại Lễ kỷ niệm 500 Tin Lành Cải Chính vào 2 ngày 8,9/12/2017 tại CUNG THAO QUẦN NGỰA (Địa chỉ : Văn Cao, Liễu Giai,Ba Đình,Hà Nội)

Xem bản pdf để rõ hơn: tại đây